Regulamin zakupów

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niszczarka_Shredcat.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [shredcat.pl] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Ibico.pl  Krzeszowice, Ostrężnica ul. Polna 3 , NIP: 6312204201, tel. +48.887339738, adres email: sklep@shredcat.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

- system płatności kartami płatniczymi za pomocą systemu PayU (jeżeli  jest  aktywny)

- za pobraniem

- przedpłata na konto

- odbiór osobisty w punkcie odbioru (płatność  gotówkowa) (po wcześniejszym  potwierdzeniu  mailowym  dostępności).

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Cennik  przesyłki  może  ulec  zmianie w  przypadku  przesyłki  wielogabarytowej, lub  przekraczjącej max wagę o czym kupujący  zostanie  poinformowany drogą  elektroniczną  lub  mailową ,  w  przypadku  zmiany  ceny  przesyłki  wymagana  jest  akceptacja i  zgoda  na  wykonanie  zamówienia. W  przypadku  braku  zgody  , sprzedający może anulować  zamówienie a  przedpłaconą  kwotę  zwraca na  podany  numer  konta zamawiającemu lub  w  innej  formie ustalonej  przez  strony. W  przypadku nie odebrania wysłanej  przesyłki z  winy  kupującego  za  złożone  zamówienia,  sprzedający może  obciążyć  kupującego  10x krotną  stawką   kosztów  transportowych w  kwocie  jednostkowej  21 pln  netto  plus  dodatkowa opłata za  przepakowanie produktu  wprowadzającego  powtórnie  do  sprzedaży w  kwocie  stałej  w  wysokości  250 pln  netto . Sprzedający   zastrzega , że  może  lecz  nie musi  odstąpić od  naliczenia  wyżej  wymienionych  opłat  lub  zastosować  do  nich  rabat   dla  kupującego .

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po  uprzednim  umówieniu i potwierdzeniu  dostępności  towaru.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Sprzedawca w  uzasadnionych  przypadkach  może  wydłużyć  czas  dostawy  / niezależnie  od podanej informacji  przy  produkcie/ ,  zgodnie  z  art. 543 /1/ Kodeksu cywilnego ,  jednak  nie  dłużej  niż 30 dni od  zawarcia  umowy, chyba  , że  kupujący  wrazi  taką  wolę,  po otrzymanej  informacji o  okresie  dostawy  dłuższym  niż  30 dni  . Podany  czad  dostawy  dotyczy  dni  roboczych  .

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Wysyłka może  odbyć  się  tylko i  wyłącznie  po  uprzednim  kontakcie  ze  sklepem i  potwierdzeniem  wysyłki  wraz  z  podaniem nazwy  firmy  kurierskiej kupującemu. Przesyłki  wysłane bez  informacji  sprzedającemu  -  nie  będą odbierane.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  zgodnie  z  Polityką Prywatności zamieszczoną na  stronie.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.Przeglądanie / korzystanie z Witryny oznacza akceptację Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z treścią Regulaminu, nie przeglądaj / korzystaj z tej Witryny. Ibico.pl właściciel portalu i  sklepu  Shredcat.pl może w dowolnym momencie dokonać zmiany w Regulaminie. Korzystanie / przeglądanie Witryny po takiej zmianie oznacza akceptację zmiany w treści Regulaminu. Okresowo odwiedzaj  niniejszy Regulamin w celu sprawdzenia wszelkich zmian."

Ta strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie przez Ibico.pl . Dane kontaktowe pozwalające na zadanie pytania dotyczącego niniejszej strony internetowej lub jej funkcjonowania umieszczone są w  zakładce kontakt

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4.

Przeglądając / korzystając z tej Witryny masz prawo do tymczasowego pobrania jednej kopii materiałów zamieszczonych na niej na jeden komputer DO UŻYTKU OSOBISTEGO, NIEKOMERCYJNEGO. O ile nie określono inaczej w innych podstronach tej Witryny, redystrybucja, retransmisja, ponowna publikacja lub komercyjne wykorzystanie zawartości tej Witryny jest wyraźnie zabronione bez pisemnej zgody Ibico.pl. Prośbę o takie pozwolenie należy przesłać na adres Sklep@shredcat.pl Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Pobieranie  zawartości Witryny nie przenosi na Ciebie żadnych praw do jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Witrynie Internetowej. Pobrane materiały mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie może kopiować ani archiwizować żadnej części tej Witryny ani żadnych materiałów zawartych na tej stronie na żadnym serwerze lub komputerze bez pisemnej zgody Ibico.pl

Treści i linki

Niniejsza Witryna zawiera linki do stron internetowych stron trzecich, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą strony trzecie, a ich wykorzystanie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Ibico.pl nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi, nie ponosi odpowiedzialności za treść (pod żadnym względem), bezpieczeństwo, oraz wiarygodność  stron powiązanych z Witryną linkami. Użytkownicy decydujący się na skorzystanie z informacji zawartych w Witrynie (włączając wszelkie informacje pochodzące z powiązanych linkami stron), są całkowicie odpowiedzialni w kwestii stosowania/wykorzystania wyżej wymienionych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przed utworzeniem linku do Witryny skontaktuj się z administratorem – biuro@ibico.pl , aby umożliwić Nam zapoznanie się z treścią tej strony. Firma Ibico.pl nie zezwala na nieautoryzowane użycie logo, znaków towarowych ani innych elementów graficznych do tworzenia łączy. Linki tekstowe mogą być po wydaniu przez Ibico.pl  zezwolenia.

Treści użytkownika

Ibico.pl  jest otwarty na głos klientów, jednak nie będziemy wykorzystywać żadnych kreatywnych pomysłów, sugestii ani innych materiałów związanych z produktami, usługami lub marketingiem, chyba że wyraźnie o nie poprosimy. Dlatego nie wysyłaj nam żadnych unikalnych materiałów kreatywnych, takich jak pomysły na produkty lub sugestie. Wszystko, co prześlesz Nam za pośrednictwem tej Witryny, w tym e-maile do Grupy  Ibico.pl  lub komentarze zostawione pod treściami w Witrynie, będzie uważane za własność Ibico.pl. Wszelkie takie materiały PRZEKAZYWANE SĄ W OPARCIU O ZASADĘ JAWNOŚCI, Ibico.pl nie musi dbać o ich poufność. Ibico.pl  może je swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu, np. w przygotowaniu i publikacji materiałów marketingowych produktów. Niniejszym ODRZUCA Pan / i odpowiedzialność Ibico.pl wynikającą z dowolnych przepisów prawnych, związaną z używaniem, modyfikacją, sprzedażą lub ujawnieniem jakichkolwiek materiałów przesłanych do Ibico.pl przez Witrynę. Przesyłając lub w inny sposób przekazując jakiekolwiek materiały przez Witrynę lub do Ibico.pl udzielasz Ibico.pl, w zakresie w którym masz do tego prawo, nieograniczone, wieczyste prawo do ponownego użycia, redystrybucji, modyfikacji i tworzenia dzieł pochodnych. Grupa Ibico.pl  może użyć je dowolnym celu i mediach bez odszkodowania, a Ty gwarantujesz, że zaniechasz wszelkich roszczeń do praw autorskich.

Prywatność

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych osobowych w tej Witrynie. Pomimo wszelkich oświadczeń dotyczących prywatności, Ibico.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia, bez powiadomienia, informacji znajdujących się w jego posiadaniu, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do przestrzegania prawa, ochrony lub obrony naszego prawa lub własności, lub w odpowiedzi na sytuację awaryjną.

Produkty i usługi

Pobieranie oprogramowania z tej Witryny nie daje żadnych praw do tego oprogramowania, w tym żadnych plików, danych i obrazów zawartych będących częścią oprogramowania lub z nim związanych. Korzystanie z tego oprogramowania będzie możliwe wyłącznie zgodnie z umową licencyjną dołączoną do oprogramowania lub przesłaną po pobraniu oprogramowania. Informacja o prawach autorskich jest dostępna w Witrynie. Oprogramowania nie można kopiować, rozpowszechniać ani umieszczać na żadnym serwerze w celu dalszej dystrybucji. Użytkownik nie może sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania.

Opis lub odniesienie do produktu, usługi lub publikacji strony trzeciej umieszczony w tej Witrynie (w tym opis lub odniesienie za pośrednictwem hiperłącza) nie oznacza, że Ibico.pl rekomenduje ten produkt, usługę lub publikację.

Brak oświadczeń lub gwarancji

Ibico.pl nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że Witryna jest wolna od wad, wirusów lub innych szkodliwych elementów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z włamania lub infiltracji niniejszej Witryny lub systemów komputerowych Ibico.pl. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ DANYCH,  ICH KOPIE ZAPASOWE I/LUB  URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DOKORZYSTANIA Z  WITRYNY. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAW DO ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE SKUTKÓW  KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY, W TYM ROSZCZEŃ ZA UTRATĘ DANYCH, OPÓŹNIENIA W PRACY LUB UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA MATERIAŁÓW LUB TREŚCI Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl